тест

Размери на помещението
Предназначение на климатика
Изберете цена за кВч ел. енергия и работна продължителност
Цена за киловат час
(Ако не знаете точната цена, изберете примерна)
0.1 лв.
0,10
0,25
0.148 лв.
Търси в сайта
Стойностите на консумираната електроенергия са приблизителни и са само за ориентир.